szkoly artystyczne / szkoła aktorska

Szkoła aktorska


 

Aktor – osoba, która wciela się w konkretną postać lub bierze udział w jakimś zdarzeniu.
Sztukę aktorską zapoczątkował Tespis, który w 534 roku p.n.e., wprowadził do greckiego dramatu pierwszego aktora. Było przełomowy moment dla sztuki aktorskiej, od tego momentu test wypowiadano w pierwszej osobie. Drugi aktor pojawił się za sprawą Ajschylosa, a trzeciego aktora wprowadził Sofokles.
Każdy aktor powinien być dobrze przygotowany z wielu dziedzin. Nie tylko umiejętność wcielania się w postać jest istota. Liczy się odpowiednia emisji głosu, dykcja, wyrazistość ruchu i mimiki, zdolności analizowania i rozumienia tekstu dramatycznego, zdolności wywoływania i odgrywania uczuć. Stąd egzaminy na wyższą uczelnie teatralną są bardzo trudne i tylko nielicznie przechodzą rekrutacje. Aktualnie nie bierze się pod uwagę fizycznych cech kandydata. Uroda stała się pojęciem względnym, a żadne wzory już nie obwiązują, liczy się indywidualność.
Dobry aktor powinien specjalizować się właściwe w każdej dziedzinie sztuki, zwłaszcza w tańcu i śpiewie. Po przez kursy powinien doskonalić swą zdolność improwizacji, obserwacji i naśladownictwa. Dodatkowo w szkołach aktorskich prowadzone są zajęcia z filozofii i metodologii artystycznej. Przyszli aktorzy uczą się także posługiwać rożnymi dialektami i gwarami, by wiarygodniej przedstawić każda postać.

Polityka Prywatnosci | Szkoła aktorska
prepaid phone cards