szkoly artystyczne / kierunki artystyczne / architektura krajobrazu


Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu to dziedzina nauki zajmująca się kształtowaniem otaczającej nas przestrzeni. W tym celu używane są zarówno rośliny, woda, la, jak i elementy stałe, budynki, pomniki, deptaki itd. Architektura krajobrazu jako kierunek artystyczny jest nauką o zagospodarowywaniu krajobrazu. Architektura dba o prawidłowe skonstruowanie i usytuowanie budynków. Architektura krajobrazu zajmuje się tylko i wyłącznie otoczeniem tych budynków. Pustymi przestrzeniami wokół zabudowań itd. Architekt krajobrazu zajmuje się również projektowaniem ogrodów, zielonej przestrzeni w miastach, parków i całych ogrodów.

Architektura krajobrazu jako kierunek studiów jest bardzo ciekawą perspektywą pięciu lat nauki. Studia w większości mają charakter zająć praktycznych , w czasie których studenci uczą się jak w praktyce wykorzystać umiejętności zagospodarowania przestrzeni. Podobna można się tego nauczyć, jednak najlepsze rezultaty osiągają studenci mający jakiekolwiek doświadczenie lub umiejętności artystyczne np. rysowanie, malowanie, rzeźbienie.

Polityka Prywatnosci | Architektura krajobrazu
prepaid phone cards