szkoly artystyczne / projektant mody / jak zostać projektantem?

Jak zostać projektantem?
Nie ma tu dokładnego przepisu, ale ścieżki są przynajmniej dwie. Po pierwsze, są szkoły policealne lub technika odzieżowe, oferujące naukę projektowania. W takich szkołach nawet w ciągu dwu lat można się nauczyć projektować stroje na przyzwoitym poziomie. Jednak żeby osiągnąć poziom mistrzowski, warto studiować na ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru lub w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w tym samym mieście.
Egzamin wstępny jest zbliżony do egzaminu na malarstwo, choć jest niewątpliwie łatwiejszy. Na cały wydział przyjmuje się co roku średnio 170 kandydatów (kilka specjalności). Egzaminy są zróżnicowane w zależności od specjalności. Jeśli ktoś wybiera specjalność projektowanie tkaniny, to kryteria przyjęć obejmują dostarczenie prac wykonanych w domu (5 prac malarskich, 10 rysunków i około 5 o charakterze zbieżnym z kierunkiem) oraz egzamin praktyczny - rysunek, malarstwo, kompozycja, a na koniec, w etapie drugim, egzamin teoretyczny (ustny) z historii sztuki, wzornictwa, kultury i wiedzy o świecie współczesnym.
Łódzka akademia słynie z dobrej marki. Program jest uzależniony od specjalności. Istnieje jednak jeden program podstawowy, który do II roku obowiązuje wszystkich na wydziale. Studenci muszą zaliczyć dwa bloki przedmiotów: ogólnoplastyczne i specjalistyczne. Zalicza się je głównie na I i II roku w formie tzw. pracowni: malarstwo, rysunek, rzeźba, kompozycja. Te pozornie nie związane ściśle z kierunkiem przedmioty są ważne, ponieważ uczą podstawowych dla projektanta umiejętności komponowania, rysowania projektów oraz wrażliwości plastycznej i kolorystycznej.
Od III roku student jest zobowiązany do wyboru dwu dowolnych pracowni ogólnoplastycznych, mając do dyspozycji wszystkie pracownie malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie, pracownię fotografii i pracownię grafiki. Od II roku zaczyna się kształcenie specjalistyczne, co dla studentów oznacza wybór jednej pracowni w ramach specjalizacji.
Na III roku każdy powinien wybrać drugą pracownię w ramach tej samej lub innej katedry specjalistycznej. Po II roku wybiera się też pracownię dyplomową. Studia głównej specjalizacji, z której student będzie przygotowywał się do dyplomu, trwają minimum trzy semestry. Studia na Wydziale Tkaniny i Ubioru, w skład którego wchodzą cztery katedry specjalistyczne, przygotowują do podjęcia pracy w dziedzinach projektowania ubioru, tkaniny, dziewiarstwa i druku na tkaninie.
Ważnym elementem studiów, od którego często zależy to, jaką pracę absolwent dostanie, jest praca dyplomowa. Polega ona na przedstawieniu prac projektowych i realizacji w ramach własnej specjalizacji, na prezentacji prac z 9. semestru z wybranej pracowni ogólnoplastycznej, na przedstawieniu pracy pisemnej, będącej historycznym lub teoretycznym opracowaniem zagadnień związanych z tematyką pracy dyplomowej, bądź referującej i dokumentującej problematykę artystyczną i techniczną własnych prac projektowych, oraz na koniec na ustnej obronie pracy dyplomowej przed komisją.

Polityka Prywatnosci | Jak zostać projektantem?