szkoly artystyczne / szkoła plastyczna

Szkoła plastyczna


Edukacja muzyczna jest w Polsce bardzo rozpowszechniona, ale coraz częściej pojawiają się szkoły oferujące zajęcia z plastyki i malarstwa. W ogólnokształcących szkołach plastycznych, młodzież prócz obowiązkowych przedmiotów, ma lekcje z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby.

Edukacja w tego typu placówka uczy przyszłych artystów tajników sztuki. Każdy uczeń musi opanować zasady kompozycji oraz kreowania obrazu. Ważnym punktem nauki w szkole plastycznej są wystaw i wernisaży, które młodzi adepci sztuki sami organizuje. Mogą w ten sposób prezentować swe prace. Warunkiem ukończenia szkoły jest egzamin zawodowy.

Po zdobyciu doświadczenia absolwent możne starć się o indeks akademii sztuk pięknych, gdzie dalej będzie mógł doskonalić swoje umiejętności na wybranym przez siebie wydziale. Uczelnie oferują specjalizacje z malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury wnętrz, konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz wzornictwa przemysłowego.
Polityka Prywatnosci | Szkoła plastyczna
prepaid phone cards